Centru de traduceri autorizate și interpretariat POLIGLOTIS Iași - Tel: +40 741 932 347 [languagelinks]
By :
Comment : 0

Înscrierea certificatelor de căsătorie italiene în România

Pentru a avea putere doveditoare în România, actele de stare civilă ale cetăţenilor români eliberate de autorităţile italiene trebuie să fie transcrise/înscrise în registrele de stare civilă române. În acest sens cetăţenii români trebuie ca în termen de 6 luni de la primirea extrasului de stare civilă să solicite transcrierea /înscrierea.

Înscrierea certificatelor de căsătorie emise de autoritățile italiane din aria de competență consulară (regiunile Lombardia și Trentino Alto Adige) și eliberarea certificatul românesc se efectuează la Consulatul General al României la Milano.

            Documentele care stau la baza înscrierii certificatelor de căsătorie sunt următoarele:

  • Extrasul multilingv (eliberat în aplicarea Convenției semnate la Viena la 8 septembrie 1976), acesta nu necesită apostilarea și traducerea în limba română sau extrasul actului de căsătorie italian, apostilat de prefectura locală, în original şi copie;
  • Declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa altei transcrieri în România sau la altă misiune diplomatică a României (formularul se primeşte de la oficiul consular);
  •  Declarație autentificată, din partea ambilor soți, dacă sunt cetățeni români sau numai a soțului cetățean român, cu privire la numele purtat după căsătorie (în situația în care în extrasul de căsătorie nu se face referire la numele soților după căsătorie);
  •  Pentru căsătoriile încheiate după 1 octombrie 2011, la rubrica mențiuni a extrasului de căsătorie italian este necesară menționarea expresă a legii aleasă de soți pentru reglementarea regimului matrimonial și regimul matrimonal ales. În lipsa acestei mențiuni, soții pot efectua o declarație pe proprie răspunde, autentificată la oficiul consular;
  •  Cărţile de identitate româneşti ale soților, în original şi copie; pentru cetăţenii români cu domiciliul în Italia – paşaport CRDS şi carte de identitate italiană, în original şi copie; pentru cetățenii străini pașaport și carte de identitate națională, în original și copie;
  •  Certificatele de naștere ale soților, în original și copie; dacă unul dintre soți este cetățean străin se va prezenta extrasul multilingv de naștere al acestuia (eliberat în aplicarea Convenției semnate la Viena la 8 septembrie 1976) sau extrasul actului de naștere (în care se menționeză numele părinților) tradus în limba română.

În privința taxelor consulare, acestea diferă în funcție de tipul de documente prezentate:

  • pentru înscrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile italiene în registrele de stare civilă româneşti, în termen de până la 6 luni de la data căsătoriei – cu prezentarea extrasului actului de căsătorie italian model internațional (eliberat în aplicarea Convenției semnate la Viena la 8 septembrie 1976) – 95 euro;
  • pentru înscrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile italiene în registrele de stare civilă româneşti, în termen de până la 6 luni de la data căsătoriei – cu prezentarea extrasului actului de căsătorie italian în limba italiană – traducere efectuată la oficiul consular – 125 euro;
  • pentru înscrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile italiene în registrele de stare civilă româneşti, în termen de peste 6 luni de la data căsătoriei – cu prezentarea extrasului actului de căsătorie italian model internațional (eliberat în aplicarea Convenției semnate la Viena la 8 septembrie 1976) – 140 euro;
  • pentru înscrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile italiene în actele de stare civilă româneşti, în termen de peste 6 luni de la data căsătoriei – cu prezentarea extrasului actului de căsătorie italian în limba italiană – traducere efectuată la oficiul consular – 170 euro.

În regim de urgenţă – 48 de ore pentru efectuarea serviciului de înscriere şi/sau traducere, se percep 15 euro taxa de urgenţă/serviciu.

Axente Bianca

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *

italyGermanfrenchEnglishromania