Centru de traduceri autorizate și interpretariat POLIGLOTIS Iași - Tel: +40 741 932 347 [languagelinks]
By :
Comment : 0

Autentificarea și echivalarea actelor de studii pentru venirea în România a cetățenilor din Republica Moldova

Ești din Republica Moldova și îți dorești să-ți continui studiile postliceale în România? Poate vrei să faci un master? Sau îți dorești un loc de muncă peste hotare?

Dacă pleci la studii peste hotare sau vrei să-ți găsești un loc pe piața muncii, birocrația și reglementările nu pot fi evitate. Astfel, pentru a-ți recunoaște diplomele și studiile efectuate anterior trebuie să ai în ordine o listă întreagă de acte.

De ce ai nevoie de recunoaștere și echivalare actelor? Pentru că într-o ecuație care operează cu țări și legislații diferite, autentificarea și echivalarea servesc drept punți între cele două sisteme diferite. Prin aceste procedee se recunosc oficial și internațional diplomele și studiile.

Iată ce trebuie să știi despre recunoașterea și echivalarea actelor de studii, înainte să începi întregul proces birocratic.

Confirmarea autenticității actelor de studii

Confirmarea autenticității semnifică procedura prin care autoritățile competente ale statului confirmă faptul că respectivul act de studii sau oricare alt act este veridic, eliberat conform normelor sistemului educațional național. Autenticitatea sau apostilarea sunt prevenții împotriva falsificării documentelor.

APOSTILA este ştampila aplicată de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga pe actele oficiale întocmite în ţara respectivă şi care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al acestei Convenţii

Înainte de a demara procedura de autentificare și traducere a actelor de studii, se verifică la consulatul țării de destinație condițiile în care se poate obține recunoașterea diplomelor; nu toate actele au nevoie de autentificare precum și nu toate țările acceptă traduceri realizate în Republica Moldova.

Acte de care ai nevoie pentru confirmarea autenticității actelor de studii:

– pentru elevii gimnaziilor, şcolilor medii de cultură generală, liceelor:
1.         Dosarul personal cu fotografia elevului(ei) şi ştampila aplicată parţial pe fotografie (în original);

2.         Confirmare de la şcoală (liceu) cu numărul de ieşire, cu ştampilă şi semnătura directorului;

3.         Copiile tuturor actelor depuse;

4.         La depunerea actelor este nevoie de prezentat buletinul de identitate (în original şi copie xerox );

5.         Procură (în original şi copie xerox), după caz;

6.         Cerere tipizată adresată Ministrului Educaţiei (se vor menţiona adresa poştală exactă a solicitantului, numărul de telefon şi o adresă e-mail);

7.         Formular-cerere-autentificare;

8.         Mapă transparentă, în formă de plic.

-pentru absolvenții învățământului gimnazial (9 clase), învățământului mediu de cultură generală (11 clase), învățământului liceal (12 clase):
1.         Certificatul de studii gimnaziale, atestatul de studii medii de cultură generală sau diploma de bacalaureat cu Tabelul de note generale (în original);

2.         Confirmare (cu seria şi numărul actului de studii) cu numărul de ieşire, ştampilă şi semnătura directorului;

3.         Copiile tuturor actelor depuse;

4.         La depunerea actelor este nevoie de prezentat buletinul de identitate (în original şi copie xerox );

5.         Procură (în original şi copie xerox), după caz;

6.         Cerere tipizată adresată Ministrului Educaţiei (se vor menţiona adresa poştală exactă a solicitantului, numărul de telefon şi o adresă e-mail);

7.         Formular-cerere-autentificare;

8.         Mapă transparentă, în formă de plic.

-Pentru absolvenții instituțiilor de învățământ mediu, de specialitate, superior și postuniversitar:     
1.         Diploma (în original);

2.         Confirmare (cu seria şi numărul diplomei) cu numărul de ieşire, ştampilă şi semnătura persoanei responsabile;

3.         Supliment la diplomă (anexă la diplomă);

4.         Programa analitică (este suficient copiile xerox paginile: I-a, a II-a şi ultima);

5.         Copiile tuturor actelor depuse;

6.         La depunerea actelor este nevoie de prezentat buletinul de identitate (în original şi copie xerox);

7.         Copie după certificatul de căsătorie sau divorţ (cînd a avut loc o schimbare a numelui);

8.         Procură (în original şi copie xerox), după caz;

9.         Cerere tipizată adresată Ministrului Educaţiei (se vor menţiona adresa poştală exactă a solicitantului, numărul de telefon şi o adresă e-mail);

10.       Formular-cerere-autentificare;

11.       Mapă transparentă, în formă de plic.

Durata procedurii de confirmare a autenticităţii:
  • 30 zile lucrătoare, de la data depunerii dosarului complet la Serviciul Informare și Recunoașterea Calificărilor în cadrul Ministerului Educației;
  • 5 zile lucrătoare în cazuri de urgență motivată și probată prin documente justificative.

Echivalarea actelor de studii

Procesul de echivalare semnifică evaluarea curriculumului parcurs de deținătorul actului de studii și compatibilitatea acestuia cu sistemul de învățământ național prin prisma finalității studiilor și a competențelor obținute.

Recunoașterea şi echivalarea sunt urmate de eliberarea unui Certificat de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către autoritatea competentă a unei ţări, prin care se oficializează decizia privind recunoașterea şi echivalarea unui act de studii sau a unei calificări, obţinute în străinătate, conferind aceleași drepturi posesorului ca și celor care au urmat studiile în statul în care se realizează procedura de recunoaștere.

Acte de care ai nevoie pentru echivalarea actelor de studii:

ÎNVĂŢĂMÎNTUL PREUNIVERSITAR:

1.         CERERE TIPIZATĂ adresată Ministrului Educaţiei, prin care se solicită recunoaşterea şi echivalarea actului de studii (se va menţiona ţara în care au fost efectuate studiile, adresa poştală exactă a solicitantului, numărul de telefon şi o adresă e-mail);
2.           Formular-cerere-recunoastere;
3.         Accept din partea directorului gimnaziului, şcolii sau liceului la care se solicită înscrierea;
6.         Dosarul personal pentru perioada studiată în Republica Moldova legalizat la notariat – original;
7.         Declarație la notar din partea părinților prin care își dau acordul de a studia în România pentru elevul respectiv – original;
8.         Declarație la notar din partea părinților pentru desemnarea unui tutore pentru elevi minori – în original;
9.         Procură notarială (după caz);
10.       Copie xerox a paşaportului sau a actului de identitate (paginile care cuprind datele de identificare).

ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR:

1.         CERERE TIPIZATĂ adresată Ministrului Educaţiei, prin care se solicită recunoaşterea şi echivalarea actului de studii (se vor menţiona ţara în care au fost efectuate studiile, adresa poştală exactă a solicitantului, numărul de telefon şi o adresă e-mail);
2.           Formular-cerere-recunoaștere;
3.         Actul de studii – copie xerox a originalului (legalizată dacă este în limba română), traducere legalizată în original, cu excepţia actelor de studii eliberate în limba engleză;
5.         Suplimentul la Diplomă/foaie matricolă şi/sau alte documente adiţionale (copie xerox legalizată);
6.         Actul de studii, obţinut în Republica Moldova, în baza căruia a fost posibilă continuarea studiilor în străinătate – copie xerox a originalului, legalizată (după caz);
7.         Procură notarială (după caz);
8.         Copie xerox a paşaportului sau a actului de identitate (paginile care cuprind datele de identificare).

Centrul de traduceri și interpretariat POLIGLOTIS din Iași se ocupă de întreaga procedură de recunoaștere și echivalare a actelor de studii. Sună acum la 0758.745.840 și informează-te! Oferim consultanță gratuită!

Ili Mihaela

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *

italyGermanfrenchEnglishromania